Posjeta načelnika općine Umraniye Hasana Can-a

Yazıcı-dostu sürüm

Posjeta načelnika općine Umraniye Hasana Can-a 28. septembra 2018. godine Institut Yunus Emre Fojnica su posjetili načelnik općine ÜmraniyeHasan Can sa predsjednikom općinskog odbora AK Partije. Nakon osnovnih informacija o radu Kulturnog centra, načelnik je obišao izložbu ručnih tkanja i veza žicom koji su proizvedeni od strane polaznica kurseva ručnih radova. Domaćini tokom posjete načelniku Ümraniye su bili ministar poljoprivede, vodoprivrede i šumarstva SBK-a Salkan Merdžanić, načelnik Fojnice Sabahudin Klisura, zastupnik u Parlamentu FBIH i predsjednik MIZ-e Fojnica i direktor Insituta Yunus Emre Mehmet Akif Yaman.