Naučite turski jezik

Naučite turski jezik

1. Zbog trenutnih ekonomskih. trgovinskih. historijskih i kulturnih veza Turske s ostalim zemljama, turski se uči i brzo širi diljem svijeta kao strani jezik. Povećanjem broja studenata povećava se i raznovrsnost. Oni koji žele učiti Turski jezik, imaju mogućnost to ostvariti u Turskim kulturnim centarima širom svijeta koji aktivno rade u okviru Instituta Yunus Emre. Na kursevima koji se organizuju u kulturnim centrima Yunus Emre turski jezik se uči na osnovu načela učenja stranih jezika i na osnovu jezičkih vještina i kompetencija navedenih u zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Na kursevima se često koristi tehnologija, raznovrsni materijali za  nastavu koji su pripremljeni modernim metodama i koji zadovoljavaju potrebe učenika. U kulturnim centrima pored uobičajenih kurseva održavaju se i kursevi za prevođenje, turski za turiste i kursevi za djecu. Uspješnim učenicima pruža se i prilika za odlazak na ljetne škole turskog jezika. U okviru ove aktivnosti učenici imaju priliku za praksu turskog jezika i bolje upoznavanje Turske i tursku kulturu.

2. Podučavamo turski u cijelom svijetu

Od 2009. do danas, u našim kulturnim centrima oko 26.000 učenika je naučilo turski jezik. Pored kulturnih instituta otvoreni su i posebno kursevi za vojsku, bankare, poslovne ljude (poslovni turski), djecu i studente turkologije. Pored toga nevladine organizacije pružaju podršku za nastavnike i nastavnički materijal.

Uzimamo u obzir individualne razlike učenika

U obrazovnom sistemu vrši se analiza potreba uzimajući u obzir individualne razlike učenika, zavisno od situacije i potražnje otvaraju se kursevi na različitim poljima. Kada se stvaraju grupe u cilju povećanja efikasnosti nastavnog procesa trebaju se uzimati u obzir ciljevi, potrebe, dob i nivo znanja učenika.

Uzimamo u obzir savremene prisutupe nastavi stranog jezika

Na kursevima turskog jezika u Turskim kulturnim centrima Yunus Emre primjenjuju se načela učenja stranih jezika i osnove jezičkih vještina i kompetencija navedenih u zajedničkom Evropskom referentnom okviru za jezike. Na časovima se često upotrebljava tehlonogija za nastavu.

Pružamo mogućnost vježbanja konverzacije u Klubovima turskog jezika

Za poboljšavanje naučenog gradiva učenika za svaki stepen se otvaraju „Klubovi turskog jezika“ Daleko od kursa i ispita, u klubovima se može slobodno raspravljati o svakoj temi, studentima pruža učenje jezika u slobodnom i prirodnom okruženju.

Organizujemo vrijeme za čitanje knjiga

Osim nastave na kojoj se pridaje važnost tehnici animacije kroz igru, najmanje jedan sat u sedmici se odvoji za čitanje knjiga.

Nastava se održava uz pomoć raznovrsnih materijala

Nastava se održava u učionicama uređenim u obliku slova “U”, sa grupama od 8 do 16 osoba. Na časovima se koriste materijali koji su u mogućnosti odgovoriti na potrebe učenika, spremljeni su po savremenim metodama, kao što su udžbenici, radne knjige, knjige za nastavnike, knjige i tekstovi za čitanje, obogaćeni udžbenici (udžbenik – Z), interaktivni rječnik, rječnik sa slikama, audio i video materijali poput kartica sa slikama i plakati.

Imamo cilj podučavati turski jezik bez ograničenja u vremenu i prostoru

Brzo se povećava potražnja za turskim jezikom širom svijeta. Započeli smo s projektom učenja turskog jezika na daljinu, u cilju zadovoljenja potreba onih koji samostalno žele naučiti turski i radi osnivanja virualne nastave turskog jezika.